Sport XXI. támogatási összegek kihirdetése

2022. december 16.

Ezúton tájékoztatjuk tagszervezeteinket, hogy az MTSZ 2021. évre vonatkozó Sport XXI. pályázata nyerteseinek névsorát, valamint a hozzájuk tartozó támogatási összegeket az alábbi táblázatban találják.

 


 

A támogatási szerződések megkötésének feltételei:

Tevékenység megvalósulásának határideje: 2022. március 1. és 2023. január 31. között

Számlák pénzügyi teljesítésének határideje: 2023. február 15.

Szerződéskötési határidő: 2023. február 15.

Elszámolási határidő: 2023. február 15.

 

A támogatási szerződés előkészítéséhez feltétlenül szükséges az alábbi szerződéses adatok, valamint az 1-10. számú mellékletek három eredeti példányban (esetleges eltérés a melléklet megnevezése mögött zárójelben) történő megküldése az MTSZ részére.

 

név:

székhely:

szervezet hivatalos e-mail-címe:

képviselő:

nyilvántartási szám/cégjegyzékszám:

adószám:

bankszámlaszám:

kapcsolattartó: (név), (tel), (e-mail)


Mellékletek:

1.       ÁFA-levonási jogosultságról szóló nyilatkozat

2.       Banki felhatalmazó levél

3.       Kedvezményezett az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr). 75. § szerinti nyilatkozatai

4.       30 napnál nem régebbi bírósági kivonat/cégkivonat (1 eredeti - 2 arról készített másolat is megfelelő)

5.       Aláírási címpéldány (eredeti MTSZ-ben történő bemutatása is megfelelő; legkésőbb a szerződéskötéskor)

6.       30 napnál nem régebbi NAV nullás igazolás

7.       Kedvezményezett az állami sportcélú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 474/2016. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 17. § szerinti nyilatkozatai

8.       De minimis nyilatkozat

9.       Szakmai program

10.   Költségterv

A támogatási szerződésmintát, valamint a 11. és 12. számú mellékleteket szíves tájékoztatásul szintén elérhetővé tettük.

Kapcsolattartó az MTSZ részéről: Böjte-Menyhárt Erika

e-mail: penzugy@huntennis.hu (a levél tárgya kérjük, hogy „SPORT XXI támogatás 2022” legyen)

telefon: +36 1 803 6221

2022. december 16. docx | 195.4 KB

2022. december 16. xlsx | 20.9 KB

2022. december 16. docx | 15.4 KB

Felnőtt Fedettpályás Országos Bajnokság Pécs - Hotel Makár, 2023. február 25-4.