Sportági fórum - konstruktív hangulatú összejövetel

2022. november 10.

A Magyar Tenisz Szövetség 2022. november 8-ára Sportági Fórumot hívott össze, amelyen az MTSZ teljes vezetése, klubvezetők és szülők is részt vettek. A közel három órán keresztül tartó eseményen a szövetség főtitkára és szakmai igazgatója is rövid tájékoztatót tartott.


Sütő Csilla főtitkár azzal kezdte mondanivalóját, hogy vannak valóban segítő szándékú és jogos észrevételek és kritikák, amelyeket mindig igyekeztek maximálisan figyelembe venni. Ugyanakkor vannak olyanok is, amelyek célja kizárólag a hangulatkeltés és a hamis információkon alapuló öncélú hergelés. Összességében ezért is érezte fontosnak és időszerűnek a szövetség vezetése, hogy nyilvános fórumot tartsanak.

Megerősítette, hogy a szeptemberi elnökségi ülésen a pénzügyi biztostól azt a tájékoztatást kapták, hogy a konszolidációra már kifizetett több mint 13 milliárd forint akár további 1 milliárd forinttal nőhet a még folyamatban lévő, a múlt lezárását elősegítő ügyek miatt. A meglévő konszolidációs keret ennek csak a töredékére ad fedezetet, tehát a régi vezetés döntései miatt még mindig csődveszélyben a magyar tenisz. Ugyanakkor megerősítette, likviditási problémával az MTSZ jelenleg nem küzd. Ahogy eddig is, úgy ezután is, az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően kívánnak eljárni és teszik meg a szükséges lépéseket.

A hiány már 2020. elején is 3,5 Mrd Ft-ra lett becsülve, azóta tényszerűvé vált, hogy a múltban vállalt kötelezettségek lezárása ennél jóval magasabb összeggel terhelte meg a magyar költségvetést. Az MTSZ közvetlenül 4,62 Mrd Ft állami (konszolidációs) támogatásban részesült.

Ahhoz, hogy a konszolidációs támogatások elszámolásai elkészülhessenek, a szövetség munkatársainak több ezer munkaórát kellett a folyamatra fordítani, hogy a korábbi rosszul és vagy hiányosan dokumentált könyvelésből és adminisztrációból az adatokat kinyerhessék. Ha az előző vezetés a szerződésben foglaltaknak megfelelően járt volna el, akkor egy egyszerű visszautalással meg lehetett volna oldani az EMMI felé történő elszámolást, azonban a vonatkozó szövetségi számlák üresek voltak. Többek között ezért is volt szükség a szövetség konszolidációjára.

A konszolidáció keretében eddig az alábbi kifizetések történtek:

- EMMI- fel nem használt vagy nem elszámolt támogatások visszafizetése – 1.503,6 M Ft

- NAV adótartozás – 768,8 M Ft

Szállítói tartozások – 1.096 M Ft

- Klubok és sportolók felé fennálló tartozás– 188,5 M Ft

- Elnökségi jóváhagyás, rendelkezésre álló forrás és kormánygarancia nélkül leszerződött tornák jogdíj és egyéb költségei - 443,7 M Ft

- Fed Kupa jegyek visszatérítése- 73,6 M Ft

- Egyéb visszafizetési kötelezettség – 54 M Ft

- Nemzetközi bírósági díjak – 69 M Ft

- Ügyvédi és szakértői díjak – 258,7 M Ft

Egyéb, többek között működési költség tartozásai, munkavállalók elmaradt bérei, végkielégítés és munkavállalók által nyújtott kölcsönök - 77,1 M Ft

A főtitkár reményét fejezte ki, hogy ezek a számok meggyőzőek azok számára, akik eddig azt gondolták, hogy a korábbi vezetés által felhalmozott visszafizetések és kártérítések a konszolidációra kapott összeg töredékét képezi csak.

Sávolt Attila szakmai igazgató vázlatosan összefoglalta az elmúlt két évben végzett szakmai munkát és most is hangsúlyozta, hogy az ő ajtaja mindig nyitva áll mindenki előtt, bármilyen észrevétellel, kritikával, kérdéssel fordulhatnak hozzá. Ez pedig a gyakorlatban többször meg is történt már.

Elmondta, hogy 2020 decemberében hosszas egyeztetések után született egy hosszú távú szakmai koncepció, amelyet az elnökség jóváhagyott. Ehhez a koncepcióhoz éves szinten 1,5 milliárd forintos költségvetést jelöltek meg. Azt is hozzátette, hogy nem elrugaszkodott összegről van szó, hiszen 2016-ban az MTSZ állami támogatásként 2.1, 2017-ben 2.6, 2018-ban pedig majdnem 4 milliárd forintot kapott.

A 2023-as költségvetés kapcsán még nincs végleges döntés a sportirányítás részéről, erről folyamatos, konstruktív egyeztetések folynak, és decemberben már minden bizonnyal körvonalazódni fognak a tényleges lehetőségek a szakmai koncepció megvalósíthatósága kapcsán is.

Sávolt Attila hangsúlyozta, hogy az olyan szakmai programok, támogatások megmaradtak, amelyek az elmúlt évtizedekben jól működtek, mint például a Sport XXI, a Gerevich-ösztöndíj és a Heraklész-program, emellett pedig az aktuális lehetőségeknek megfelelően új hasznos támogatási programok is meg tudtak valósulni, mint például a P+S támogatás vagy a Covid működési támogatás.

Ezen túlmenően megreformálták a mérföldkőszabályzatot – NEK, szövetségi támogatások a legjobb játékosok számára - annak érdekében, hogy minél szélesebb lehessen a támogatottak köre.

Továbbá bevezették a versenyrendezési támogatások különböző formáit a hazai és nemzetközi utánpótlás versenyekre vonatkozóan. A nevezési díjak tíz százalékos növelése pedig azért volt szükséges, mert a versenyrendezők kiadásai is nőttek. Emellett kibővítették az edzői támogatások rendszerét is. Ugyancsak elindult a Versenyzóna elnevezésű informatikai rendszer, ami több évtizedes hiányt igyekezne pótolni, de mostanra egyértelművé vált, hogy ez mind időráfordításban, mind költségekben egy sokkal összetettebb feladat, így további fejlesztések lesznek szükségesek a jövőben ahhoz, hogy a szándékoknak és igényeknek megfelelően tudjon működni a rendszer. Mindezeket a szempontokat és a közbeszerzési kötelezettségeket figyelembe véve az elnökség tárgyalni fogja a témát és meghozza a szükséges döntéseket az év végéig bezárólag.


A fórumon az MTSZ szakmai alelnöke, Markovits László is részt vett, aki kérdésekre válaszolva és az egyes témákhoz kapcsolódóan osztott meg néhány gondolatot a résztvevőkkel.

Örömét fejezte ki, hogy ez az egyeztetés létrejött, és az MTSZ részéről jelen van minden érintett, így mindenki tudja a saját szemszögéből értékelni az eddig eltelt időszakot, hogy mi az, amit sikerült megvalósítani és mi az, amiben önkritikát kell gyakorolni

Szakmai alelnökként a legfontosabb mérföldkőnek Sávolt Attilához hasonlóan ő is mindenképpen azt tartja, hogy 2021-ben hosszas egyeztetéseket követően az egész tenisztársadalom bevonásával elkészült egy hosszú távú sportszakmai koncepció, amely tartalmazza az új vezetés terveit, de visszanyúl minden olyan hasznosítható gondolathoz és tudáshoz, amely az elmúlt évtizedekben született teniszszakmai berkekben. Ez azért is fontos, mert ők a maguk részéről sosem állították, hogy a bölcsek köve náluk van, és tudják, hogy a korábbi szakmai vezetők idejében is akadtak bőven pozitívumok.

Ezt a koncepciót mind az elnökség, mind a közgyűlés jóváhagyta, a megvalósítás fázisába pedig majd a kormány jóváhagyásával és a koncepcióhoz rendelt források rendelkezésre állásával léphet.

Hangsúlyozta, hogy ha Lázár János nem adja a nevét az MTSZ-hez és a kormány nem nyújt segítőkezet, akkor ezt a szövetséget egészen biztosan fel kellett volna számolni. Nem véletlen, hogy anno többen úgy vélekedtek, köztük ő is, hogy érdemesebb lenne egy új szervezetet alapítani, annak érdekében, hogy ne az új vezetés cipelje a múlt terheit és így csak az építkezésre tudjanak koncentrálni. 

Szóba került a Tiszta Tenisz mozgalom és az anno általuk vázolt javaslatok is, ennek kapcsán Markovits László emlékeztetett rá, hogy ők végig névvel, arccal és konkrétumokkal vállalták a véleményüket. A www.facebook.com/tisztatenisz oldalon minden egyes bejegyzés visszakövethető a mai napig. Ez mind önmagáért beszél, hiszen bebizonyosodott, hogy minden, amire felhívták a figyelmet, jogos volt, sőt, pénzügyi szempontból sokkal súlyosabb tényekre is fény derült azóta…


Erre az egyik legkézzelfoghatóbb példa, hogy a Fed-kupa rendezésre kért milliárdokból évtizedekre meg lehetett volna alapozni a magyar tenisz jövőjét, ha maradandó, értékálló szakmai célokra hasznosulnak ezek a források.

Visszatérve az elmúlt két és fél év konkrétumaira, a Sávolt Attila által kifejtettek mellett pozitívumnak tartja, hogy a megválasztásuk után ki tudták bővíteni a bizottsági rendszert, így egy sokkal tágabb kör kapott szerepet a döntés előkészítésben. A gyakorlati tapasztalatokat figyelembe véve az év végéig születik majd döntés, hogy mely bizottságok és milyen formában működnek tovább.

Kiemelte azt is, hogy az elnökség rendszeresen ülésezik, számos határozatot hoz, és ezek a döntések az Alapszabályban megfogalmazottaknak megfelelően – még ha néha kisebb csúszással is – de maradéktalanul felkerülnek és elérhetőek a közvélemény számára az MTSZ honlapján. https://huntennis.hu/szovetseg/hatarozatok/2022-es-elnoksegi-hatarozatok-1

A szakmai alelnök külön megköszönte Sávolt Attila szakmai igazgató és a válogatott edzők munkáját, majd zárásként elmondta, hogy a fórumot követően a Magyar Tenisz Szövetség vezetése a szülőktől kapott konstruktív javaslatokat feltétlenül figyelembe fogja venni, és ennek mentén a szükséges döntéseket meg fogja hozni.