Lázár János marad az MTSZ élén

2024. május 30.

A Magyar Tenisz Szövetség közgyűlése újabb négy évre egyhangúlag bizalmat szavazott Dr. Lázár János elnöknek és Markovits László alelnöknek.


A megismételt közgyűlés 30 perccel az eredeti időpont után kezdődött csütörtök délelőtt a NEK-en, mert az eredeti időpontban nem volt határozatképes a közgyűlés. Dr. Lázár János levezető elnökként köszöntötte a tagszervezetek képviselőit és bejelentette, hogy az eredeti nyolc napirendi pont szerint haladnak és 89 képviselő regisztrált a lehetséges 366-ból – később ez a szám 93-ra emelkedett.

Dr. Lázár János úgy vezette fel az elnöknek, alelnöknek, elnökségi tagoknak, Ellenőrző Testületi elnöknek és tagoknak pályázók bemutatását, hogy „Unalmas az MTSZ élete”. Ezzel arra célzott, hogy minden posztra egy jelölt van, mert a 14 korábbi elnökségi tagságra pályázóból öten visszaléptek, így a kilenc helyre kilencen maradtak és a többi posztnál is ez a helyzet – ami lehetővé tette, hogy nyílt szavazással döntsön a közgyűlés a tisztségviselőkről.

Az első hét napirendi pontot egyaránt egyhangúlag fogadta el a közgyűlés, egyetlen módosító javaslat érkezett, a 2024. évi tagdíj kapcsán maximalizálták a képviselők után fizetendő összeget, így 25000 forint/tagszervezeti képviselő maradt, de maximum 100000 forint.


A közgyűlés tehát elfogadta: 1. az Ellenőrző Testület 2023. évi beszámolóját; 2. az MTSZ 2023. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót; 3. az MTSZ 2023. évi - számviteli törvény szerinti - beszámolóját (mérleggel) és az annak mellékeltét képező közhasznúsági jelentést; 4. az MTSZ 2024. évi tagdíj mértékének meghatározását; 5. az MTSZ 2024. évre vonatkozó szakmai és pénzügyi tervét; 6. az MTSZ 2024. évi könyvvizsgálóját; 7. az Alapszabály módosítását – ez tette lehetővé, hogy az eddigi 1+2, helyett az elnök mellett négy tagja legyen a testületnek.

Nyolcadik napirendi pontként a tisztségviselők megválasztása következett (1 fő elnök, 1 fő alelnök, 9 fő elnökségi tag, 1 fő ellenőrző testületi elnök, legalább 2 fő ellenőrző testületi tag).

Lázár János a téma tárgyalása, a szavazás előtt megköszönte a bizalmat, és úgy fogalmazott, hogy kettő évet vállal biztosan, mert 2026 nyarán húzni kell majd egy vonalat, megnézni, mit sikerült addig elvégezni, és milyen esély van az általa képviselt program folytatására. Azt mondta, hogy 2024 és 2028 között új ciklus köszönt be az MTSZ életében, történetében. Nagyon szeretne segíteni a szponzorpénzek megszerzésében, és az új elnökségnek is ez lesz a legfontosabb feladata, mert az elfogadott költségvetés megvalósulásához is be kell még hozni 150 millió forint szponzori támogatást.

Egyénileg szavaztak és egy kivétellel mindenki megválasztását egyhangúlag támogatták a képviselők – Homonnay Gézánál hárman tartózkodtak.

2024. július 28-tól, négy évre Dr. Lázár János lett az elnök, Markovits László az alelnök, az elnökség tagjai: Dr. Adámi Csaba, Dr. Kosztoványi Roland, Erdei Csaba, Schmitt Gréta Katalin, Simon István, Somogyi Zsolt, Szávai Tibor, Szombati-Serfőző Eszter, Vágó László.


Az Ellenőrző Testület elnöke maradt Dr. Homonnay Géza, a testület tagjai: Dr. Nagy Bence, Dr. Szigeti Zsolt és Márton Kálmán.

Image F
Image D