Felhívás!

2023. november 18.

A Magyar Tenisz Szövetség elnökség 51/2023 (11.17.) sz. Eln. Határozatával a jelölő bizottság tagjainak Erdei Csabát, dr. Nagy Viktor Leventét és Zoltán Györgyöt választotta meg, akik a jelölést elfogadták.

A jelölő bizottság jelen felhívás útján tájékoztatja a tenisztársadalmat és a Magyar Tenisz Szövetség tagjait, hogy a szövetség soron következőelőreláthatóan 2024. januárjában összehívásra kerülő rendkívüli közgyűlésén Fehér Tamás és dr. Paulik György ellenőrző testületi tagok lemondását követően megüresedő tisztségekre – a mandátumból még hátralevő időtartamra, azaz 2024.07.27. napjáig – a közgyűlés új tisztségviselőket választ.

Az ellenőrző testületi tagi tisztségre történő jelentkezésre, illetve jelölésre nyitva álló határidő jelen felhívás közzétételétől számított 15 (tizenöt) nap, azzal, hogy a határidőbe a közzététel napja nem számít bele

A jelentkezés, illetve jelölés csak abban az esetben érvényes, amennyiben ahhoz csatolásra kerül a jelentkező, vagy jelölt legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozata, melyben megválasztása esetére a tisztséget elfogadja, illetve nyilatkozik, hogy vele szemben kizáró ok, illetve összeférhetetlenség nem áll fenn, valamint igazolásra kerül, hogy a jelentkező, vagy jelölt – amennyiben a tisztségre ilyen fennáll – a jogszabályi feltételeknek megfelel.

Amennyiben jelentkezni, illetve jelölni kívánnak, úgy kérjük a jelentkezési, illetve jelölésről szóló dokumentumot, a szükséges nyilatkozatokkal és egy rövid bemutatkozó levéllel egyetemben, zárt borítékban küldjék meg a Magyar Tenisz Szövetség (1037 Budapest, Mikoviny u. 6.) jelölő bizottságának címezve.

Jelentkezési, illetve jelölési dokumentumok beérkezésének határideje: 2023. december 4. (hétfő) 16:00 óra.

A jelöltek listája a jelölő bizottság döntése alapján javasolt jelöltekből áll össze. A jelölő bizottság döntése meghozatala során köteles figyelembe venni a beérkezett jelentkezéseket, illetve jelöléseket, de azokhoz nincs kötve. Köteles azonban felvenni a jelöltek listájára azt a jelöltet, akit az összesszavazat legalább 5 (öt) százalékával rendelkező tagok írásban jelöltek az adott tisztségre. A jelölő bizottság a jelöltek listáját a közgyűlés időpontját legalább 20 (húsz) nappal megelőzően bocsátja az elnökség rendelkezésére, amely azt a közgyűlés meghívójához csatolja. A 20 (húsz) napos határidőbe a közgyűlés napja nem számít bele. A közgyűlésen a betöltendő tisztségekre a jelölő bizottság által összeállított jelölti listán szereplő személyek választhatók meg.

A Magyar Tenisz Szövetség Alapszabályának X.20. pontja tartalmazza a tisztségviselők megválasztásával kapcsolatos, míg X.47-72. pontjai tartalmazzák az ellenőrző testületre vonatkozó rendelkezéseket.

Az Alapszabály kivonata jelen felhívás mellékletét képezi.

Image F
Image D